Akcijos

UAB “GRANITINĖ SKALDA” AKCININKŲ DĖMESIUI. Valdybos nutarimu 2015m.kovo mėn. 27 d. 10 val. šaukiamas UAB“Granitinė skalda”(įm.kodas 120090821) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės būstinėje Granito g.2, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 9 val. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės vadovo 2014 m.metinis pranešimas. 2. Audito išvada apie bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinį. 3. Bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 4. Bendrovės savų akcijų įsigijimas. 5. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas. 6. Auditoriaus parinkimas. 7. Bendrovės įstatų pakeitimo svarstymas.8.Visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus būsimam visuotiniam akcininkų susirinkimui rinkimas. Akcininkai, atvykę į susirinkimą, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, įgaliotieji asmenys – ir įgaliojimus. Informacija tel. (8-5)2640360. Direktorius Julius Laiconas.

AKCIJA!!! RAUDONA GRANITO SKALDA TIK 100 EUR/T (345,28 LT/T)*!!!

*Akcija galioja perkant ne mažiau kaip 1 toną raudonos granito skaldos.

Skaldos frakcija 5-8 mm, puikiai tinka aplinkotvarkai (alpinariumams, takeliams, nuogrindoms ir t.t.) taip pat kapų priežiūrai.


IŠPARDUODAME PJAUTAS GRANITO PLYTELES 25x16x3 cm. KAINA TIK 49 EUR/M2 (169,19 LT/M2)!!!

Plytelės puikiai tinka tiek vidaus, tiek išorės darbams. Galima naudoti laiptų pakopoms, pastatų fasadams, kiemo grindiniui, takeliui, vidaus grindims ir t.t.
Rinkitės tai kas ilgaamžiška ir originalu!

Jūsų užklausimai ir pastabos visada laukiami. Taip pat galite su mumis susisiekti tel. +370 5 2641950 arba e.paštu info@granitineskalda.lt

*privaloma